Coaching & Counseling

“Leid het leven, leef niet het lijden”

 • Hoe ziet mijn toekomst eruit?
 • Kan ik straks blijven werken?
 • Ziet mijn partner me nog als gelijkwaardig?
 • Hoe vertel ik het mijn kinderen?
 • Moet ik nu maar snel die wereldreis gaan maken?
 • Hoe kan ik mijn werk behouden, en vertel ik het mijn collega's?
 • Welke aanpassingen op het werk heb ik eventueel nodig?

Het zijn vragen waar iedereen die chronisch ziek is mee kan worstelen. Coaching of counseling helpt je om je kracht te (her)vinden. Je ontdekt welke gedachten je belemmeren en wat er nodig is om je goed te voelen.

Ik combineer coaching met mijn paramedische ervaring als Oefentherapeut-Mensendieck. Je leert hoe je effectiever je energie, zo wel geestelijk als lichamelijk verdeelt en hoe je beter kunt functioneren. Mijn begeleiding is doelmatig en pragmatisch. Ook is er aandacht voor mogelijk onderliggende aspecten die kunnen meespelen. Wat zijn mijn drijfveren? Waar ligt mijn passie? Hoe bereik ik de “kwaliteit van leven “die bij mij past?

De basis van mijn Coaching voor Chronisch Zieken is de cognitieve gedragstherapie:(een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie). Het uitgangspunt is dat jouw manier van denken bepaalt hoe jij je voelt en dat je dat kunt veranderen.

Als dat nodig is maak ik gebruik van de R.E.T -methode, ACT-methode en de principes van de Trans Actionele Analyse.

Ik werk individueel en met groepen.

Een coaching- of counselings- traject zet je aan het denken, waardoor je weer in beweging komt.

 • je krijgt inzicht in gewoontes of denkwijzen die je mogelijk ongelukkig maken
 • je leert die gewoontes te doorbreken
 • je komt in contact met de dingen die je wel levensvreugde geven
 • je raakt vrij van opgelegde patronen en blokkades
 • Je stelt haalbare doelen op
 • en je krijgt zo weer regie over je eigen leven vanuit autonomie.

Doel is om meer te vertrouwen op jezelf. Wat probeert mijn lichaam mij nu te vertellen en wat zegt mijn intuïtie?

Als het je lukt je innerlijk kracht aan te boren en deze te ontwikkelen kan je je eigen kracht weer terugvinden. Het maakt je steviger, vrijer en geeft je meer zelfvertrouwen, daar waar je lichaam je mogelijk in de steek laat. Je wordt autonomer en daardoor minder afhankelijk van de ander voor je welbevinden en je geluk. Je leert jezelf te geven wat jij nodig hebt, gaat effectiever om met situaties en maakt bewuste keuzes in je gedrag.

Counseling

Counseling (soms ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening. Het doel van counseling is het helpen van mensen. Het is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat erom dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Ik stel mij gelijkwaardig op aan de cliënt. Counseling is geen psychotherapie of gedragstherapie.

Voor counseling is het belangrijk dat de counselor het vermogen heeft zich in te leven in de gevoelswereld van de cliënt. Dit wordt empathie genoemd. Counselors hebben zich tijdens hun opleiding vaak gespecialiseerd op een bepaald vakgebied, zoals in mijn geval “Coaching voor Chronisch Zieken”.